ดูหนัง Snoopy Presents: To Mom (and Dad), with Love (2022)

เรื่องย่อ: Snoopy Presents: To Mom (and Dad), with Love (2022) เล่าเรื่องของ Peppermint Patty ในขณะที่เด็กๆ คนอื่นๆ ตื่นเต้นที่จะได้เฉลิมฉลองวันพิเศษนี้ สำหรับเธอ มันเป็นเพียงเครื่องเตือนใจว่าเธอไม่ได้เติบโตมากับแม่

Snoopy Presents: To Mom (and Dad), with Love (2022) https://mo9x.com/?v=d7c9n1