Blind War (2022)

Blind War (2022)

Blind War (2022)
https://ongetplay.xyz/playhls/play.php?id=18541

เรื่องย่อ:
ดูหนัง Blind War (2022) ภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของดงกูอดีตกัปตันหน่วย SWAT ซึ่งได้รับบาดเจ็บถาวรในระหว่างภารกิจที่ล้มเหลวซึ่งเขาต้องรับผิดชอบ หลังจากค่อยๆ ออกจากหมอกควัน ศัตรูตัวเก่าของเขาก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและคุกคามลูกสาวของเขา