Breach สมการต้านชีวิต (2020)

เรื่องย่อ: Breach สมการต้านชีวิต (2020) (Anti-Life) เมื่อถึงจุดเริ่มต้นของความเป็นพ่อช่างเครื่องรุ่นน้องบนเรือระหว่างดวงดาวไปยังโลกใหม่ต้องเอาชนะความหวาดกลัวของจักรวาลที่มีเจตนาร้ายในการใช้ยานอวกาศเป็นอาวุธ

Breach สมการต้านชีวิต (2020) https://mo9x.com/?v=fl4acs