Code Name Emperor (2022)

Code Name Emperor (2022)

Code Name Emperor (2022)
https://ongetplay.xyz/playhls/play.php?id=21007

เรื่องย่อ:
ดูหนัง Code Name Emperor (2022) ติดตาม Juan ตัวแทนที่ทำงานให้กับหน่วยข่าวกรองซึ่งรายงานไปยังหน่วยคู่ขนานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย