LiSA Another Great Day (2022)

LiSA Another Great Day (2022)

LiSA Another Great Day (2022)
https://ongetplay.xyz/playhls/play.php?id=20899

เรื่องย่อ:
ดูหนัง LiSA Another Great Day (2022) ติดตามการเดินทางของ LiSA ผ่านช่วงชีวิตขึ้นๆ ลงๆ ของเธอ ขณะที่เธอเข้าสู่ช่วงใหม่นี้ซึ่งแสดงโดยโครงการครบรอบ 10 ปีของเธอ เราสำรวจใบหน้าที่แท้จริงของ LiSA ขณะที่เธอสร้างสรรค์ดนตรี ดำเนินการ และพยายามทำให้ทุกวันใหม่เป็นวันที่ดี