My Daughter s Killer (2022) ชายที่ฆ่าลูกสาวผม

My Daughter s Killer (2022) ชายที่ฆ่าลูกสาวผม

My Daughter s Killer (2022) ชายที่ฆ่าลูกสาวผม
https://ongetplay.xyz/playhls/play.php?id=17868

เรื่องย่อ:
ดูหนัง My Daughter s Killer (2022) ชายที่ฆ่าลูกสาวผม สารคดีอาชญากรรมจากเรื่องจริงที่บอกเล่าถึงการต่อสู้หลายทศวรรษของพ่อ ที่ต้องการนำคนที่ฆ่าลูกสาวมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งในฝรั่งเศสและเยอรมนี ก่อนเลือกใช้วิธีการสุดขั้ว

Thumbnails managed by ThumbPress