[NETFLIX] The Man from Toronto (2022) ชายจากโตรอนโต

[NETFLIX] The Man from Toronto (2022) ชายจากโตรอนโต

[NETFLIX] The Man from Toronto (2022) ชายจากโตรอนโต
https://ongetplay.xyz/playhls/play.php?id=17302

เรื่องย่อ:
ดูหนัง The Man from Toronto (2022) ชายจากโตรอนโต หลังทางการระบุตัวคนร้ายผิด ทำให้นักธุรกิจผู้แสนเฟอะฟะต้องหันไปจับมือกับนักฆ่าชื่อกระฉ่อนฉายา ชายจากโตรอนโต เพื่อหาทางเอาชีวิตรอด