Part Time Girlfriend (2021)

Part Time Girlfriend (2021)

Part Time Girlfriend (2021)
https://ongetplay.xyz/playhls/play.php?id=21564

เรื่องย่อ:
ดูหนัง Part Time Girlfriend (2021) จากเหตุการณ์จริง เรื่องราวเริ่มต้นด้วยกาชุน (ชิวซินฮัง) พนักงานปกขาวธรรมดาบุกเข้าเมืองด้วยภาพแฟนนอกเวลา (PTGF) ที่รั่วไหลออกมากว่า 3,000 ภาพ