The Infernal Machine (2022)

The Infernal Machine (2022)

The Infernal Machine (2022)
https://ongetplay.xyz/playhls/play.php?id=20081

เรื่องย่อ:
ดูหนัง The Infernal Machine (2022) บรูซ ค็อกเบิร์น นักเขียนผู้สันโดษและนักโต้เถียงถูกดึงออกมาจากที่ซ่อนโดยแฟนตัวยง บังคับให้นักประพันธ์ต้องเผชิญหน้ากับอดีตที่เขาคิดว่าจะหลบหนีได้ และต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่หนังสือขายดีของเขาเริ่มก่อขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อน การค้นหาว่าใครอยู่เบื้องหลังการบงการและการทรมานจิตใจของคอกเบิร์นนำไปสู่การนั่งรถไฟเหาะที่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความกลัวและอันตราย ที่ซึ่งสิ่งต่างๆ ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร และที่ซึ่งการกระทำในอดีตอาจมีผลร้ายตามมา